Czy to depresja-pierwsze objawy depresji

Depresja, smutek, przygnębienie. Takich stanów doświadczył prawie każdy z nas, ale czy to już pierwsze objawy depresji?

Depresja- objawy depresji

Depresja może być uwarunkowana biologicznie (depresja endogenna, organiczna albo jednobiegunowa) i/lub psychologicznie (depresja egzogenna, reaktywna).

Depresja endogenna wynika z zaburzeń biologicznych, np. w produkcji neuroprzekaźników takich, jak serotonina czy noradrenalina. Bardzo ważne w depresji są czynniki genetyczne. Nie są one odpowiedzialne za jej rozwój, ale predysponują do łatwiejszego popadania w nią. Ludzie, których członkowie rodzin leczyli się, z dużym prawdopodobieństwem również są zagrożeni wystąpieniem tej choroby.

Depresja egzogenna jest związana z wystąpieniem w naszym życiu jakiś sytuacji stresujących, np. śmierć małżonka, rozwód, choroba. Zaburzenia depresyjne występują bardzo często równocześnie z chorobami somatycznymi takimi, jak nadciśnienie, cukrzyca praktycznie wszystkie choroby neurologiczne. Depresja egzogenna może być również wynikiem działania stosowanych leków (depresja jatrogenna) albo narażania na substancje psychoaktywne.

Pierwsze objawy depresji

Granica pomiędzy „normalnym” przygnębieniem a depresją jako stanem chorobowym nie jest ostra, jednak są pewne objawy, które pozwalają te dwa stany od siebie odróżnić. Ze względu na swą złożoną naturę ma szereg różnych objawów. Jeśli jednak przez dłuższy czas występuję u nas (poczucie braku energii, niemożność przeżywania radości, niska ocena własnej wartości, nieumiejętności cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako radosne). Może to świadczyć o pierwszych objawach.

Ludzie w depresji zazwyczaj negatywnie myślą o sobie samych, o swoim otoczeniu i o przyszłości. Uważają się za niekompetentnych i miernych, przejawiają bezlitosny krytycyzm wobec własnych czynów i cech. Często też czują się winni, kiedy rozpamiętują swe pozorne braki. Dlatego niska samoocena jest powszechnym atrybutem depresji. Jednostka może się czuć niezdolna do kierowania swoim życiem i do rozwiązywania problemów.

Dlaczego depresję należy leczyć?

  • depresja jest ogromnym obciążeniem dla pacjenta,
  • znacznie ogranicza jego zdolność do pracy i nauki,
  • negatywnie wpływa na przebieg innych schorzeń,
  • istnieje realne ryzyko popełnienia samobójstwa.

W leczeniu depresji stosowana jest terapia biologiczna (leki) i psychologiczna. Największą skuteczność osiąga się stosując obydwie metody

W praktyce lekarskiej zaburzenie to jest jednym z najczęściej występujących schorzeń psychicznych

Depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły

loading...

Post Author: Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *