Seks

Masturbacja. Korzyści i skutki uboczne

Masturbacja, zdefiniowana jako stymulacja własnych narządów płciowych w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej, stanowi integralny aspekt ludzkiej seksualności. Omówienie tego tematu jest ważne, gdyż może pomóc